spcch

Poděkování a ocenění na VII. Sjezdu SPCCH v ČR, z.s.

23.11.2018 | Centrum služeb | autor: Marie Říhová zpět

Jednání sjezdu navštívili významní hosté, a to pan Jukka Pesola, finský velvyslanec, a pan ing. Radovan Srba, obchodní ředitel Lesů ČR. Hosté předali pracovníkům Centra služeb SPCCH ocenění za realizaci projektu Rozchodíme civilky. Ocenění převzali:

Mgr. Marie Říhová a Radana Hniličková - za realizaci pochodů s holemi Nordic walking

Mgr. Ivana Šamalová - převzala ocenění za celou organizaci SPCCH - skleněnou plaketu „Srdce pro civilky“

Dagmar Bártová a Mgr. Hana Nedbalová - za dlouholeté vedení kurzů cvičitelů,

Mgr. Miluše Kracíková, Jaroslava Smutná, Eva Štrasmajrová, ing. Jiřina Stejskalová, Karla Hanáková a Mgr. Marta Václavíková - za dlouholetou cvičitelskou práci a zásluhu na vytvoření a udržení tradice cvičení v SPCCH.

Ocenění za dlouholetou obětavou činnost pro postižené civilizačními chorobami obdrželi:

JUDr. Cupková Zdena, Gaálová Irena, Illíková Marie, Kačálková Marie, Navrátilová Hana, Pernický Antonín,  Csik Ladislav, Felklová Ladislava,  Ferusová Jarmila, Fryšová Dagmar, Görgová  Jana, Hamřík Ladislav, Hanušková Hana, Havlíková Ludmila, Hudečková Alena, Chaloupková Helena, Chlupová Antonie, Jurčák František, Kasíková Alena, Kočová Adéla, Lorberová Marie Blanka, Marie Kučerová, Mikulášová Marie, Nesvadbová Alena, Novotná Hana, Obr Jaroslav, Pařízková Jaroslava, Rydlová Marie,   Rychtecká Alžběta, Sedláčková Anna,  Stošková Eva, Štrasmajrová Eva, Šuláková Anna, Trávníková Hana, Tůma Jaroslav Ing., Tyc Jiří, Vachulková Alena, Zacpalovová  Marcela,   Pechová Irena,  Růžičková Jana, Šmelhausová Jitka, Vrbová Ivana                              

Poděkováním přítomným členům odstupujícího Republikového výboru SPCCH a členům odstupující Republikové kontrolní komise: 

paní  Dagmar Bártové, paní Anně Tussetschlägerové, paní Mgr. Haně Nedbalové, paní Karle Hanákové, paní ing. Jiřině Stejskalové, paní Mgr. Mileně  Hejdové, paní Martě Holé, paní  Mgr. Martě Václavíkové, paní Mgr. Miluši Kracíkové, paní Jitce Šmelhausové, paní Mgr. Ivaně  Šamalové, paní ing. Věře Muchové, paní ing. Jaroslavě Kratochvílové, paní Evě Bilíkové, paní Ladislavě Morkesové, panu Jiřímu Fuchsovi, paní Jaroslavě Petrusové

VII. Sjezd SPCCH udělil paní Jaroslavě Petrusové skleněnou plaketu „Srdce pro civilky“ za dlouholetou obětavou  práci ve funkci předsedkyně organizace.

Fotografie z oceňování naleznete zde

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.