spcch

Sjezd SPCCH v ČR, z.s. 23.10.2018

21.11.2018 | Centrum služeb | autor: Marie Říhová zpět
Výsledky voleb VII. sjezdu SPCCH v ČR, z. s.

Sjezdu se zúčastnilo 68 zvolených delegátů (1 delegát se ze zdravotních důvodů  nezúčastnil). Z celkového počtu 68 odevzdaných volebních listin Republikového výboru bylo 67 platných  (1 neplatná).
        
Z celkového počtu 68 odevzdaných volebních listin Republikové revizní a kontrolní komise bylo 67 platných (1 neplatná).

Do Republikového  výboru byli  zvoleni tito kandidáti:
 
1 Bártová Dagmar                    64 hlasů                                          
2 Nedbalová Hana Mgr.           64 hlasů
3 Petrusová Jaroslava              60 hlasů
4 Tussetschlägerová Anna       56 hlasů
5 Hniličková Radana                 55 hlasů
6 Hanáková Karla                     48 hlasů
7 Kracíková Miluše Mgr.           47 hlasů
8 Stejskalová Jiřina ing.            46 hlasů
9 Šmelhausová Jitka                 46 hlasů
10 Václavíková Marta Mgr.         45 hlasů
11 Holá Marta                              45 hlasů
12 Kočová Adéla                         38 hlasů
13 Hejdová Milena Mgr.              36 hlasů
14 Hamřík Ladislav                      24 hlasů
15 Novotná Hana                         23 hlasů
16 Smutná Jaroslava                   21 hlasů
17 Šamalová Ivana Mgr. - členka z titulu funkce ředitelky

Nezvolení kandidáti: 

Lorberová Blanka Marie (21 hlasů)
Mašatová Alena (19 hlasů) 
Pospíšilová Jana (17 hlasů)
Ježková Marie (17 hlasů) 
Antoňová Ivana (12 hlasů) 
Stošková Eva (10 hlasů)
         
Z důvodu stejného počtu hlasů na 16. voleném místě, to je 21 hlasů paní Smutná Jaroslava a 21 hlasů paní Blanka Marie Lorberová, bylo provedeno druhé hlasování (veřejné hlasování), ve kterém paní Smutná obdržela 51 hlasů.

-  Do Republikové revizní a kontrolní komise byli zvoleni tito kandidáti:

1 Antošová Anna                       44 hlasů
2 Morkesová Ladislava              43 hlasů
3 Bilíková  Eva                           42 hlasů
4 Mišková Jana                          40 hlasů
5 Gaálová Irena                         29  hlasů

Nezvolení kandidáti:

Klement Jaroslav (26 hlasů) 
Janíková Ladislava (26 hlasů) 
Fuchs Jiří (19 hlasů), 
Kleprlík Aleš ing.(17 hlasů) 
Fryšová Dagmar (15 hlasů) 


Zasedání členů nově zvoleného Republikového výboru SPCCH zvolilo statutární orgán - Výkonnou radu, včetně předsedkyně  a dvou místopředsedkyní ve složení:

Jaroslava Petrusová      -  předsedkyně
Dagmar Bártová      -  místopředsedkyně
Anna Tussetschlägerová      - místopředsedkyně
Mgr. Ivana Šamalová      - členka Výkonné rady
Mgr. Hana Nedbalová          - členka Výkonné rady
Hanáková  Karla                  - členka Výkonné rady
Ing. Jiřina Stejskalová          - členka Výkonné rady. 

Zasedání nově zvolené  Republikové kontrolní komise zvolilo na svém zasedání předsedkyní paní Morkesovou Ladislavu a  místopředsedkyní paní Evu Bilíkovou. 
 
Další pracovní zasedání republikového výboru proběhlo 20.11.2018. 
 
© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.