spcch

Alespoň základní digitální dovednosti má 69 procent Čechů

15.03.2024 | Centrum služeb | autor: SPCCH Trollerová zpět

     V roce 2023 internet používalo 92 procent dospělých obyvatel Česka a touto hodnotou lehce překračovalo průměr celé Evropské unie. Základní digitální dovednosti mělo 69 procent osob u nás, což bylo výrazně více než průměr EU. I v míře pokročilých digitálních dovedností byly znalosti obyvatel Česka v celoevropském srovnání vyšší. 

V roce 2023 používalo internet v Evropské Unii 91,5 % osob ve věku 16 až 74 let. V Česku byla situace velmi podobná, internet využívalo 92 % osob v tomto věku. Mladí lidé používali internet až na výjimky všichni, mezi staršími osobami byl podíl nižší. Konkrétně mezi obyvateli Česka do 55 let bylo online 99 % osob, ve věku 55 až 74 let pak 78 %.

Samotné používání internetu je přitom základem pro osvojování digitálních dovedností.
V Česku mělo v roce 2023 alespoň základní úroveň 69 % osob ve věku 16–74 let. 


www.czso.cz/csu/czso/alespon-zakladni-digitalni-dovednosti-ma-69-procent-cechu

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.