spcch

Rozchodíme CIVILKY v Bělči - 22.6.2022

30.06.2022 | Centrum služeb | autor: Martina Křtěnová zpět

Dne 22.6.2022 se konal pochod v Bělči, kterého se zúčastnilo celkem 83 osob. Senioři a pacienti postižení civilizačními chorobami si poslechli přednášku lektorky o výhodách chůze s holemi nordic walking, o jejích základních prvcích a společně si pak tyto prvky vyzkoušeli. Všichni účastníci společně absolvovali rozcvičku a poté se vydali na pochod. Trasy byly rozděleny dle náročnosti tak, aby byly zvladatelné a zároveň přínosné pro každého účastníka. Každý si tak mohl zvolit, kterou trasu pochodu půjde a přispěje ke zlepšení své zdravotní kondice. Skupinky společně nachodily 350 kilometrů v rámci prevence. Po celou dobu akce byl na místě stánek Centra služeb SPCCH, ve kterém pracovníci Centra poskytovali zdarma k zapůjčení hole nordic walking, informace, měření BMI a krevního tlaku, dále poskytovali informace o zdravotnických zařízení. V cíli účastníky čekala odměna za jejich sportovní výkon.

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.