spcch

Milostivé léto 2022

20.06.2022 | Centrum služeb | autor: Martina Křtěnová zpět

Stejně jako minulý rok, tak i letos se bude konat milostivé léto, které odstartuje 1. září 2022 a bude opět trvat tři měsíce. Dlužníci se mohou touto akcí zbavit svých veřejnoprávních dluhů. Milostivé léto II. je opět určeno jen fyzickým osobám a podmínkou je, aby byl dluh vymáhaný soudním exekutorem a aby fyzická osoba nebyla v insolvenci (nesmí aktuálně procházet osobním bankrotem).

K zastavení exekuce je nutné, abyste během tříměsíční lhůty uhradili původní dluh nebo jeho část, na kterou je vedena exekuce a dále zaplatili paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1 500 Kč (bez DPH) za náklady řízení. Aby exekutor zastavil procec exekuce je nutné, abyste mu do 30. listopadu 2022 písemně sdělili, že žádáte o zahájení postupu milostivého léta. Pokud si nejste jisti výší původního dluhu, kontaktujte svého exekutora formou doporučeného dopisu s prosbou o její vyčíslení. Sdělená částka je ta, která má být uhrazena pro splnění podmínek milostivého léta, exekutor je povinen vám ji do 15 dnů od doručení dopisu sdělit.

Jaké dluhy spadají do milostivého léta?

Mapa dluhových poraden Člověka v tísni zde.

Pro aktuální informace sledujte web Milostivé léto. Více o procesu milostivého léta zde.

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.