spcch

Trénování mozku není bez pohybu tak efektivní

14.03.2022 | Centrum služeb | autor: Martina Křtěnová zpět

Trénování mozku jde ruku v ruce s pohybem - především tak je trénování naplno efektivní. Pohyb je jednou z nejlepších prevencí proti chronickým onemocněnám, která negativně ovlivňují funkci mozku, např. demence. Pohybem je myšlena pravidelná chůze, která je dostupnou a zároveň nejlevnější variantou přirozeného pohybu pro všechny skupiny. Její účinek se zvyšuje, je-li realizována v přírodě. Během pohybu mozek vykazuje lepší funkčnost, zlepšují se rozhodovací schopnosti a reakce, pozitivní vliv má pohyb také na naši náladu a na ochotu zkoušet nové věci. Kombinace pohybu a trénování mozku zlepšuje mentální i fyzickou kondici, která byla v posledních dvou letech velmi zkoušena, a to nejen u seniorů.

V současné době probíhá festival "Týden mozku", který trvá do 20.3.2022. Festival je pořádán Akademií věd České republiky, je zdarma a online přístupný všem. Bohatý program nabízí přednášky, ukázky, testy AV ČR a různé zajímavosti.

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.