spcch

Článek Ochránce.cz: Pracující senioři nesmí být diskriminováni kvůli svému věku

11.06.2021 | Centrum služeb | autor: Martina Křtěnová zpět

Článek webu ombudsmana ČR informoval na základě skutečného příběhu o diskriminaci seniorů v zaměstnání. Muž si stěžoval, že ačkoliv splnil podmínky slibující nadstandardní odměnu zaměstnavatele zaměstnancům, na odměnu neměl dle kolektivní smlouvy nárok, protože pobírá starobní důchod a ten mu odměnu neumožňuje.

Obdobný případ již řešil Nejvyšší soud, který shledal, že se jedná o nerovné zacházení z důvodu věku, což je v České republice zakázáno antidiskriminačním zákonem. Kritérium starobního důchodu dopadá na zaměstnance definované důchodovým věkem. Toto kritérium je tedy založeno na chráněném důvodu věku.

Výše zmíněný příběh muže a jeho zaměstnavatele se opíral o kolektivní smlouvu. Přesto nebyl uveden ani obhájen důvod tohoto bodu ve smlouvě a lze to právem považovat za nerovné zacházení z důvodu věku zaměstnance. Pracovní výkon zaměstnanců by měl být individuálně posouzen, jinak lze brát tuto situaci jako diskriminační. Dle ombudsmana ČR Stanislava Křečka je individuální posouzení na místě také v případě, že by zaměstnanec měl být vyloučen z pracovní činnosti.

Tento případ skončil tak, že zaměstnavatel změnil kolektivní smlouvu ve prospěch osob pobírajících starobní důchod a ty měly tedy nárok na nadstandardní odměny.

Především je důležité si uvědomit prostřednictvím tohoto příběhu, že na rovné zacházení má právo každý bez ohledu na svůj věk a to nejenom na pracovišti.

Celý článek k přečtení zde.

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.