spcch

ONLINE Porada komunitních center 17.2.2021

18.02.2021 | Centrum služeb | autor: Martina Křtěnová zpět

První porada komunitních center letošního roku se konala 17.2.2021 prostřednictvím online videohovoru s vedoucími komunitních center a se zástupci Centra služeb SPCCH. Byl zhodnocen uplynulý rok 2020, který byl ovlivněn přetrvávající pandemií koronaviru, a podle které musela jednotlivá komunitní centra upravit svůj program. Některé aktivity komunitních center budou přesunuty do online prostoru tak, aby byla splněna hygienická opatření a zároveň byly bezpečně zajištěny činnosti center pro klienty. Komunitní centra nadále poskytují svým členům podporu a péči prostřednictvím telefonních hovorů, e-mailů aj. Stěžejní myšlenkou komunitních center zůstává podpora samostatného a důstojného života klientů, udržení kvality jejich života a jeho zpříjemnění. 

 

Děkujeme vedoucím komunitních center za jejich píli a aktivitu.

Za dlouhodobou podporu projektu Centrum služeb a komunitní centra SPCCH v ČR, z.s. děkujeme Úřadu vlády České republiky.

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.