spcch

Článek ZZSHMP: Hlavní město s pražskou záchrankou zajistí pacientům mobilní paliativní péči

03.11.2021 | Centrum služeb | autor: Martina Křtěnová zpět

Pražská záchranka bude nově zajišťovat mobilní paliativní péči na území Prahy. Speciální tým bude zajišťovat akutní péči přímo v místě bydliště pacienta, pacient se tedy nebude ve většině případů převážet do zdravotnického zařízení (spolupracující FN s paliativním týmem), což je pro něj častokrát spíše přitěžující. Tým bude s respektovat přání pacienta, pokud si nutný odvoz nebude přát, a bude tedy moct zůstat ve svém domově.

Volejte 155. Operátor záchranky pomocí tří jednoduchých otázek zjistí, zdali pacient tuto mobilní paliativní péči vyžaduje či nikoliv. Pokud ano, dorazí speciální tým, ošetří pacienta a poskytne jemu i blízkým další věcné informace.

Článek s úplnými informace ZZSHMP zde.

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.