spcch

Článek NRZP: Podrobné informace o postupu při změně dodavatele energií

25.10.2021 | Centrum služeb | autor: Martina Křtěnová zpět

Jak jste již jistě zaznamenali, někteří dodavatelé elektrické energie nebo plynu ukončili svou činnost. Novou smlouvu s jakýmkoliv dodavatelme je nutné uzavřít do šesti měsíců, konkrétní termíny naleznete zde. Odběr po této lhůtě je považován za neoprávněný a váží se k němu sankce v podobě přerušení dodávek energií, vymáhání náhrady za vzniklé škody a další.

5 kroků změny dodavatele:

A) Porovnat si tipy na nové dodavatele a jejich obchodní a platební podmínky. Pomoci může kalkulátor ERÚ.

B) Nepodcenit reference, finanční stabilitu, Etický kodex obchodníka, výše smluvní sankce nově vybraného dodavatele atd.

Obchodní podmínky jsou k nalezení u jednotlivých dodavatelů a obsahují:

C) Uzavření smlouvy o sdružených službách dodávek. Před podpisem si pozorně smlouvu pročtěte, nechte si předložit aktuální ceník dodávek a obchodní podmínky dodavatele.

D) Vyřízení samotného procesu změny (Vy sami), nebo podepsání plné moci pro zastupování v procesu změny dodavatele (Vámi zvolený).

E) Po absolvování nutných administrativních úkonů změny, je nový dodavatel schopen zahájit dodávku do domácnosti. O této skutečnosti bude informovat obchodník (dodavatel), dále bude informovat o datu, od kterého jím byla skutečně dodávka zahájena. Původní dodavatel zašle závěrečné vyúčtování, čímž dojde k vypořádání závazků.

Při prvním vyúčtování od nového dodavatele je žádoucí zkontrolovat si platební a obchodní podmínky, které jste podpisem smlouvy potvrdili, souhlasili s nimi. Dále je nutné přesměrovat platby za energii na bankovní konto nového dodavatele u své banky.

Formy státní pomoci (finančního příspěvku), které můžete využít, naleznete zde na stránkách MPSV. V případě dotazů je žádoucí se obrátit na odbor sociálních věcí městského úřadu v místě bydliště nebo na Úřad práce.

Celý článek na webu NRZP zde.

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.