spcch

Pacientský hub: Tečka za pandemií

10.09.2021 | Centrum služeb | autor: Martina Křtěnová zpět

Pacientský hub v červenci pořádal akce na téma "Tečka za pandemií". Věnoval se mimo jiné postcovidovému syndromu a dopadům covidu na duši. 

Postcovidový syndrom v blocích rozebírá doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., který se ve FN Hradec Králové zabývá vyléčenými pacienty covid-19 a je odborníkem v oboru pneumologie. Oblast fyzioterapie zastupuje Mgr. Martin Dvořáček z Fakulty tělesné kultury UPOL, který se setkává s post-covidovými pacienty v rámci vyšetření a samotné rehabilitace, a představí cviky plicní rehabilitace pro tyto pacienty. Přednáškou provází prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., jenž je přednostkou Pneumologické kliniky v Thomayerově nemocnici, profesorkou UK a náměstkyní ministra zdravotnictví pro zdravotní péči.

Dopady covidu na duši řeší post-covidové pacienty z jiného úhlu, avšak stejně důležitého. Psychiatrička a tajemnice Rady vlády pro duševní zdraví MUDr. Dita Protopopová, Ph.D. popisuje své zkušenosti z provozu linky 1212, na jejímž vzniku se podílela. Ředitel oddělení sociální psychiatrie v NÚDZ, PhDr. Petr Winkler, Ph.D., se zabývá mnoha oblastmi z pohledu epidemie a jejího vlivu na duševní zdraví. PhDr. Štěpán Vymětal je odborníkem v oblasti psychologie mimořádných událostí a krizového řízení. S osobními zkušenostmi se podělila zakladatelka organizace Nevypusť duši Marie Salomonová, MSci., jenž sama covid prodělala.

Články najdete na webu Pacientského hubu v Aktualitách zde.

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.