spcch

Účast na networkingovém setkání APO: Telemedicína

30.11.2020 | Centrum služeb | autor: Martina Křtěnová zpět

V pátek 27.11.2020 se Centrum služeb zúčastnilo online konference APO na téma Telemedicína. Ukotvení telemedicíny v praxi a v zákonech se aktuálně velmi aktivně řeší, nicméně již teď panuje shoda na tom, že digitálně gramotní musejí být lékaři a rovněž pacienti. Konference nabízela pohled odborníků práva, technologií, ale také lékařů z praxe.

Nejdříve Ing. Antonín Hlavinka rozebral hrozby a výzvy telemedicíny z pohledu technologií, představil dostupné formy telemedicíny, jejich pozitiva a negativa s ohledem na bezpečnost dat a zároveň komfort pacienta. Následoval panel právních aspektů této formy péče, který vedla MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. Představeny byly aktuální zákony a jejich návaznost na telemedicínu, přístupy k telemedicíně a bezpečnosti dat pacientů. Poukázáno bylo také na využití telemedicíny během pandemie a právní zhodnocení této situace. V dalším bloku zhodnotil Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. telemedicínu u idiopatických střevních zánětů z praxe lékaře, v posledním bloku MUDr. Katarína Hradská představila pokroky v monitorování pacientů s krevními nádory.  

Za pozvání a realizaci semináře děkujeme APO.

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.