spcch

Rozchodíme CIVILKY 2019 - tisková zpráva

19.12.2019 | Centrum služeb | autor: Martina Křtěnová zpět

Členové Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., se i v roce 2019 zapojili do celorepublikového projektu Rozchodíme Civilky. Letošní ročník tohoto tradičního projektu SPCCH probíhal od dubna do října 2019, kdy bylo uspořádáno celkem 8 pochodů po celé České republice, na kterých jsme vyučovali chůzi nordic walking. Konkrétně se jednalo o tato místa konání – Víchová nad Jizerou, Poděbrady, Klášterec nad Ohří, Hodonín, Milovy, Ludvíkov, Nový Bor a Ostrava – Poruba.

Každý účastník pochodu se mohl zapojit do trasy dle svých možností. Nejkratší letošní trasa měřila 0,5 km, naopak nejdelší měřila 9 km. Cílem těchto pochodů je motivace k pravidelné fyzické aktivitě, zvýšení celkové kondice člověka a samostatnost lidí s civilizačním onemocněním.

Celkově se do projektu Rozchodíme Civilky 2019 zapojilo přes 55 organizací, které svými pravidelnými vycházkami šířily osvětu chůze s holemi nordic walking. Součástí realizace projektu byla také informovanost o možnostech využití zdravotnických zařízení pro léčbu i sekundární prevenci onemocnění, výměna zkušeností mezi účastníky pochodu.

I letošní ročník projektu snížil u zúčastněných bariéry – především ty informační, fyzické a psychické. Také účastníkům pomohl s pro-aktivním přístupem ke své nemoci a včasným a pravidelným využitím zdravotnické péče.

Děkujeme za podporu Ministerstvu zdravotnictví v ČR.

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.