spcch

Kompas pro důstojný život ve stáří 2019

19.12.2019 | Centrum služeb | autor: Hana Nedbalová zpět

Kompas pro důstojný život ve stáří 2019

Projekt Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., Kompas pro důstojný život ve stáří 2019 navazuje na předešlé ročníky tohoto projektu realizované v letech 2012 – 2017. 

V rámci projektu proběhlo v roce 2019  sedm seminářů pro regionální zástupce aktivit pro seniory a dva dvoudenní kurzy pohybových aktivit vhodných pro seniory a zdravotně postižené seniory. V rámci projektu jsme proškolili zástupce a spolupracovníky organizací SPCCH v seniorském věku v  České republice ve vedení aktivit pro seniory. Zaměřili jsme se na pohybové aktivity vhodné pro seniory a zdravotně postižené seniory, na sociálně právní minimum pro seniory, na ochranu práv, na počítačovou gramotnost pro prezentaci akcí, na způsoby práce v organizacích pro seniory, aktivizace seniorů vhodné aktivity pro seniory, organizování aktivit, vedení dokumentace a vyúčtování aktivit. Projekt umožnil celoroční podporu a spolupráci s regionálními zástupci organizací, kteří se činnostem pro seniory věnují. 

Projekt byl i v roce 2019 finančně podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR - podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností. 

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.