spcch

Centrum služeb a komunitní centra SPCCH v ČR,z.s.

27.12.2019 | Centrum služeb | autor: Martina Křtěnová zpět

     Realizace projektu Centrum služeb a komunitní centra SPCCH  v ČR,z.s. zajistila možnost administrativně organizačního zabezpečení při koordinaci, metodickém vedení a podpoře pobočných spolků v rámci celorepublikové organizace, komunitních center v oblasti organizačních změn, dotací, postupů řešení záležitostí organizací aj. dle stanov a platné legislativy. Projekt podporuje koordinaci, metodické vedení a administrativně organizační zabezpečení pro 247 regionálních pobočných spolků SPCCH ve 14 krajích České republiky.  Dosažením cílů bylo zajištěno fungování celorepublikové organizace zdravotně postižených osob a realizace projektu měla dopad na zlepšování kvality života zdravotně postižených osob. Realizace projektu umožnila vzdělávání, podporu,  konzultace, vedení databáze SPCCH, zápisy pobočných spolků SPCCH do spolkového rejstříku apod.

Centrum služeb SPCCH uspořádalo v roce 2019 sedm seminářů v rámci vzdělávání regionálních zástupců organizací SPCCH, čtyři počítačové kurzy, vzdělávacích seminářů a kurzů se zúčastnilo 137 osob. Projekt přispěl také prostřednictvím rozvoje a pravidelné aktualizace webových stránek ke zviditelnění organizace a našich poboček, jejich činností a významu. Realizace projektu napomohla osobám se zdravotním postižením více se zapojit do života společnosti, zapojit se do realizace činností v regionálních organizací SPCCH, podílet se na obhajobě svých práv a zájmů, začlenit se do místního společenství, předcházet sociálnímu vyloučení.  

Děkujeme za podporu projektu Úřadu vlády České republiky - program - Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených

 

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.