spcch

Rozchodíme civilky zahajují rok 2019

25.01.2019 | Okresní organizace Třebíč | autor: Hana Nedbalová zpět

 

Připravujeme další ročník projektu  Rozchodíme civilky 2019!

 

     Základní ideou projektu je pomáhat zdravotně postiženým lidem snižovat bariéry pro efektivnější využitelnost zdravotnické péče, včetně  snižování  překážek fyzických, psychických, informačních a tím zlepšovat jejich možnosti  využitelnosti nabízené zdravotné péče v daném regionu. V návaznosti na realizaci projektu je naším cílem prodloužit období, ve kterém dlouhodobě chronicky nemocní lidé mohou žít důstojně ve svém přirozeném prostředí.

 V projektu se zaměřujeme  na specifické potřeby skupiny lidí s civilizačním onemocněním s cílem zvyšovat jejich psychickou i fyzickou kondici a informovanost. Na akcích realizovaných díky projektu Rozchodíme civilky 2019 je chceme motivovat pro pravidelné a včasné využívání zdravotní péče a podporovat u nich snížení fyzických, psychických a informačních bariér.   

      Účastníci aktivit získají Informace o Nordic walking, jeho významu pro zdraví fyzickou kondici a využití u lidí s civilizačním onemocněním Na pochodech si můžete zapůjčit hole NW, seznámit se se základy správné techniky chůze s holemi Nordic walking a chůzi si vyzkoušet na společném pochodu pod vedením instruktora. Trasy jednotlivých pochodů jsou vždy přizpůsobeny účastníkům, jejich zdravotnímu stavu, věku a fyzické kondici.  Díky instruktážním vycházkám a motivaci pro pravidelnou chůzi získali osoby s civilizačním onemocněním vyšší fyzickou i psychickou kondici. Dá se předpokládat, že díky tomu budou schopni sami, či s mírnější dopomocí, navštěvovat pravidelně a včasně zdravotnické služby.

     Z  dotazníků, vyplňovaných účastníky akcí, vyhodnotíme např., zda účastníci získali dostatečné informace o dostupnosti, bezbariérovosti zařízení, zda si mezi sebou také předali  zkušenosti s využitím kvalitní zdravotní péče. Již v minulých ročnících označilo 93% účastníků pravidelný pohyb jako významný pro bezpečnější chůzi a možnost ujití větší vzdálenosti s vyšší kondicí.

Zapojte se do pravidelných vycházek v regionech ČR.

O podporu projektu a poskytnutí dotace bylo požádáno  Ministerstvo zdravotnictví ČR.

http://www.civilky.cz/aktuality/

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.