spcch

Grant k financování bilaterální iniciativy fondy EHP 2014-2021, program Zdraví

28.09.2019 | Centrum služeb | autor: zpět

Ve dnech 24. – 27. 9. 2019 SPCCH uskutečnilo „Cestu do Norska za nalezením norských partnerů“. Cesta byla financována z grantu fondů pro bilaterární vztahy v rámci bilaterárních ambicí programu Zdraví fondů EHP 2014-2021 (MF-21056/2019/5804-4).  Na základě jednání s partnerskými organizacemi Revmatikerforsym a Aldring og helse byla započata spolupráce s Norskými partnery. Měli jsme příležitost slyšet a především na vlastní oči vidět a zažít práci našich nových norských partnerů. Získali jsme velmi ochotně spolupracující partnery z organizací, které s námi budou (dle vlastních slov) rády spolupracovat i nadále. Získali velké množství studijních materiálů a informací, které budeme relevantním subjektům rádi dále diseminovat. Pozitivním závěrem naší cesty je to, že jsme nalezli norské partnery pro další spolupráci. Obě strany pak mají zájem o její další prohlubování ve smyslu budoucího společného projektu (který je v době podání této zprávy ve fázi domlouvání). Přidanou hodnotou je poznání Norského přístupu k lidem postiženým demencí, tento přístup by mohl být do budoucna aplikovatelný i v českých podmínkách. Další přidanou hodnotu pak představuje poznání organizace provozu norských partnerů, který by mohl být s úpravami do budoucna přenositelný do českého prostředí.

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.