spcch

Senát schválil novelu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

20.08.2019 | Centrum služeb | autor: Martina Křtěnová zpět

Ve středu 14. 8. 2019 schválil Senát novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Návrh novely připravila NRZP ČR. Dopracován byl ve spolupráci s legislativou MPSV ČR a s legislativou Poslanecké sněmovny. Předkladatelem návrhu zákona byla skupina poslanců v čele s panem poslancem Vítem Kaňkovským. Novela zákona rozšiřuje spektrum diagnóz o další skupiny onemocnění osob, které sice nemají těžké postižení nosného či pohybového aparátu, ale jejich mobilita je výrazně narušena jejich závažnými interními chorobami. Konkrétně se jedná o pacienty s těžkým postižením srdce, s těžkým plicním onemocněním či se závažným postižením cév dolních končetin. Všechna tato onemocnění v pokročilém stadiu výrazným způsobem snižují mobilitu člověka, a to v některých případech ještě hůř než u osob, které mají poruchu nosného či pohybového aparátu.

Jedná se především o tato těžká zdravotní postižení interní povahy: ischemická choroba dolních končetin, chronická žilní nedostatečnost, lymfedém dolních končetin ve stupni III., nezhojený defekt jedné nebo obou dolních končetin, Charcotova neuropatická osteooarthropatie jedné nebo obou končetin s nestabilitou nebo funkční deformitou nohy, srdeční selhání u čekatelů na transplantaci srdce, implantace dlouhodobých podpor oběhu, srdeční selhání s klidovými formami dušnosti a další srdeční selhání ve funkční třídě NYHA III., těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační nedostatečnosti s oxygenoterapií a těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační nedostatečnosti, pro kterou je poskytována domácí neinvazivní ventilační podpora. Dále se rozšiřuje okruh osob s nárokem na přiznání příspěvku na kompenzační pomůcku o anatomickou ztrátu horních končetin na úrovni obou zápěstí a výše nebo vrozené či získané vady obou horních končetin s úplnou ztrátou základní funkce obou rukou.

Novela zákona dále zvyšuje příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných při žádostech o příspěvek na nákup motorového vozidla.

Zákon čeká na podpis pana prezidenta. Zákon bude platný od 6 kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení. To znamená po uveřejnění ve Sbírce zákonů. MPSV ČR připraví ještě novelu vyhlášky č. 388/2011 Sb., kterou se výše uvedený zákon provádí. Budou tam nově definovány některé pomůcky. NRZP ČR by měla být u přípravy této vyhlášky.

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.