spcch

Žijeme déle, chybí nám však zdraví

24.07.2014 | Centrum služeb | autor: zpět

Díky úrovni zdravotní péče se délka života sice prodloužila, ale nejsou to léta života prožitá ve zdraví. Na nárůstu počtu lidí s onemocněním srdce a cév, diabetem 2. typu, nádorovým onemocněním se podílí obezita, nedostatečná pohybová aktivita, kouření, vysoká spotřeba alkoholu a nesprávné stravovací návyky, jako je např. nadměrné solení. Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, jejímž účelem je především stabilizace systému prevence nemocí, ochrany a podpory zdraví, bude tento problém řešit. Nárůst počtu nemocných lidí je zátěží pro ekonomiku. Je potřeba, aby si mnozí lidé uvědomili, že své zdraví a tím i kvalitu svého života mohou ovlivnit správnými stravovacími návyky a zdravým životním stylem. Národní strategie stanovila priority, které budou zapracovány do akčních plánů. Více informací můžete najít na http://www.mzcr.cz/dokumenty/cesi-ziji-deletrapi-je-ale-civilizacni-nemocizmenit-to-muze-narodni-strategi_9418_1.html

 

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.