spcch

Darování podle nového občanského zákoníku - závaznost slibu

13.01.2014 | Centrum služeb | autor: zpět

 S rokem 2014 prošlo darování různými změnami. Jednou z těch změn je existence tzv. závaznosti slibu. Tento pojem doslova nezavazuje dárce k darování na základě slibu, avšak opravňuje příjemce k náhradě nákladů "účelně vynaložených v očekávání daru". Dárce se může z povinnosti dar darovat vymanit jen v případě, že po uzavření darovací smlouvy dojde k výraznému zhoršení dárcovi finanční situace - není tedy dar schopen uhradit za žádných okolností. 

Pokud si o změnách v darování chcete přečíst více, klikněte zde.

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.