spcch

Proběhly Kurzy fotografování pro členy SPCCH

23.09.2013 | Centrum služeb | autor: zpět

Dne 19.9. a 20.9.2013 proběhly v Centru služeb SPCCH, na Karlínském náměstí v Praze, kurzy fotografování pro začátečníky, kterých se zúčastnili členové SPCCH, příznivci digitální fotografie. Účastníci kurzu si byli schopni domů odnést znalosti týkající se základních funkcí digitálního fotoaparátu, přenosu fotografií do PC a jejich digitálního upravování. Naučili se, jak se vyhnout nejčastějších chybám, ke kterým při fotografování dochází. Účastníci byli zvídaví a podařilo se jim nejen zvládnout zapůjčené fotoaparáty, ale také vyprodukovat krásné fotografie.

 

Chtěli bychom poděkovat dobrovolnici, slečně Alexandře Kytkové (absolventka fakulty výtvarných umění v Brně), která nám pomohla celou akci zrealizovat.

Dále bychom rádi poděkovali společnosti OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU za zapůjčení deseti digitálních fotoaparátů. 

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.