spcch

Podívejte se na nás

V následující videoprezentaci můžete shlédnout např. jeden z prvních rekondičních pobytů pro lidi postižené roztroušenou sklerózou z roku 1991, vedeného Mgr. Hanou Nedbalovou, dále videa z pobytů pro respirické a astmatické děti v Norsku i v ČR, vedených pracovníky Centra služeb SPCCH, Ing. Karlem Louckým, edukace astmatických dětí vedené paní Marií Grmelovou aj.

Dále Vám nabízíme ke shlédnutí prezentaci fotografií:

 • z trénování paměti vedené Mgr. Marií Kozákovou a dalšími lektory v regionech
 • z pravidelného rehabilitačního cvičení vedeného vyškolenými lektory SPCCH v regionech
 • z kurzů cvičitelů chronicky nemocných osob vedených paní Dagmar Bártovou
 • z edukací zaměřených na sekundární prevenci
 • z táborů pro astmatické, diabetické děti
 • z kurzů zvyšování počítačové gramotnosti v regionech
 • z přednášek zaměřených na zdravý životní styl, na význam pohybu, na prevenci proti pádům u seniorů
 • z rekondičních pobytů pro osoby s kardiovaskuláním onemocněním, diabetem, s onkologickým onemocněním, s respiračním onemocněním atd.
 • z kulturně vzdělávacích aktivit - výtvarné workshopy
 • z tanečních pro seniory a chronicky nemocné
 • ze školení o právech pacientů aj. 

Pracovníci Centra služeb SPCCH děkují všem Vám, našim členům, dobrovolníkům, lektorům, cvičitelům (mnohé z Vás, vzhledem k vašemu počtu, neuvádíme jmenovitě) za dlouhodobou a obětavou spolupráci pro SPCCH v ČR, o.s.

Obracíme se na Vás s prosbou o průběžné zasílání videí a fotografií, abychom mohli vytvářet další videa a fotopříběhy o naší činnosti.

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.