spcch

Týdny SPCCH Praha 5

17.10.2012 | obvodní organizace Praha 5 | autor: Jaroslava Pelíšková zpět
SPCCH v ČR o.s. obvodní organizace Praha 5 Zahradníčková 1118/ Týdny neziskových organizací  Prahy 5                                                            
 24 – 26. 9. 2012 se konal pod záštitou Smíchovské radnice již VI. ročník Týdne neziskových organizací. V mobilních stanech se na pěší zóně u Anděla se představilo na padesát obecně prospěšných společenství z oblastí zdraví, sociální, lidských práv,dobrovolnictví , národnostních menšin aj. které se nacházejí na Praze 5. Mezi nimi I naše org. SPCCH Praha 5. Smíchovská radnice podporuje neziskový sektor zvýhodněnými nájmy,neinvestičními příspěvky,podáním grantů, pomáhá jejich propagací.
Ve stanech si pak mohli   lidé prohlížet a dovědět se, jaké činnosti ta nebo ona organizace provozuje, případně si  zakoupit jejich výrobky, nebo produkty, které vyrábí.
SPCCH Praha 5 nepatří co do počtu členů mezi největší, ale během roku vyvíjí bohatou činnost..Zabývá se konkrétními problemy a potřebami zdravotně postižených občanů,pomáhá jim v jejich řešení. Seznamuje své členy s právními předpisy s novými typy zdravotnických pomůcek a různých  zdravotnických technik   / rehabilitace, rekondice …/ spolupracuje s centrálou SPCCH v Karlíně, kde mají členové SPCCH zajištěnou poradenskou činnost.Poradnu mohou navštěvovat I nečlenové,lidé s různým zdravotním postižením.. Jsou zde pořádány přednášky,a školení kterých se může zůčastnit každý člen SPCCH. Mnoho akcí pořádaných centrálou SPCCH v Karlíně je přístupné I potřebným nečlenům..
Již koncem roku dostávají naší členové plán činnosti SPCCH Prahy 5  na další rok. Navštěvujeme divadla,výstavy,chodíme na vycházky,jezdíme na zájezdy, scházíme se v klubu na různých posezeních, kde si zdravotně postižení povykládají o svých problémech , předají navzájem zkušenosti o svých chorobách aj.
Snažíme se především o to, aby naší členové byli aktivní do pozdního věku a pomoc druhých potřebovali co nejméně. Proto I ti, kdo jsou postiženi kardiovasculárními nemocemi, cukrovkou I jinými civilizačními chorobami   mají možnost úměrně ke zdravotnímu postižení a věku sportovat. Někteří chodí do Fit centra, / finančně zajištěné Nadací Taťány Kuchařové / plavou, chodí Nordic Walking, navštěvují cvičení s prvky jógy. Každým rokem pořádáme rekondiční pobyt mimo Prahu, tak aby občané ,zdravotně postižení byli na čerstvém vzduchu po celý den. Zde je také přítomen lékař,který pořádá pro přítomné přednášky.Tady jsou informováni o civilizačních chorobách ,nových léčebných metodách, moderních vyšetřeních aj.
Ve spolupráci s centrem SPCCH v ČR o.s. v Karlíně navštěvují naší členové akce Klubu zdraví, počítačové a jiné kurzy,získávají různé certifikáty, zůčastňují se ručních prací, cvičení paměti atd.
Aktivní stárnutí není přínosné pouze pro seniory samotné, nýbrž i pro celou společnost
Děkujeme  Obvodnímu úřadu Prahy 5 za finanční příspěvek na provoz organizace v Kulturním klubu Poštovka na Praze 5 a udělení grantu – finanční příspěvek na autobus pro ozdravný pobyt.
 Děkujeme Nadaci Taťány Kuchařové za finanční příspěvek na autobus pro ozdravný pobyt a za financování naších členů ve Fit centru na Smíchově. Je to jediná Nadace, která podporuje aktivní seniory v terénu. / nejstarší seniory s nejmenšími důchody /
http://www.spcchpraha5.estranky.cz/
© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.