spcch

XII. celostátní setkání Sdružení celiaků ČR

22.05.2012 | | autor: zpět

Uskuteční se v sobotu 26. května 2012  v překrásném refektáři Emauzského opatství v Praze.

Bonusem pro letošní rok je prohlídka areálu s odborným průvodcem pro předem přihlášené zájemce. Akce je tradičně spojením nových informací a možností výhodného nákupu. Setkání je jako vždy přístupné všem, kterých se uvedená problematika dotýká. Členové SCČR obdrží u registrace konferenční balíček. Připraveno bude opět i bezlepkové občerstvení.

 

Program XII. celostátního setkání Sdružení celiaků ČR

setkání jsme připravili ve spolupráci s Českou asociací sester na sobotu 26. května 2012 od 9 do 17 hodin v překrásném refektáři Emauzského opatství, Vyšehradská 49, Praha 2.

Velmi dobrá dopravní dostupnost.

Pro mimopražské možnost nechat dopravní prostředek na parkovišti na okraji Prahy a dojet metrem přímo na místo. Pro pražské ideální dostupnost z kterékoliv části Prahy.

Bonus pro letošní rok: prohlídka areálu s odborným průvodcem pro předem přihlášené zájemce.

Akce je tradičně spojením nových informací a možností výhodného nákupu.

Setkání je jako vždy přístupné všem, kterých se uvedená problematika dotýká.

Členové SCČR obdrží u registrace konferenční balíček. Připraveno bude opět i bezlepkové občerstvení.

Pro zdravotní sestry je akce ohodnocena 4 kreditními body, bližší pokyny pro závaznou registraci najdete v tomto dokumentu [PDF, 150kB].

Stručný program

od 8:30 Prezence
9:00 – 16:00 Prezentace vystavovatelů
od 10:00 Odborný program – celostátní konference „Celiakie v souvislostech“

Po skončení odborného programu proběhne valná hromada členů SCČR.

Odborný program - Celostátní konference "Celiakie v souvislostech" (od 10:00)

MUDr. Iva HOFFMANOVÁ: „Celiakie a její multisystémové projevy“

Prof. MUDr. Helena TLASKALOVÁ - HOGENOVÁ, DrSc.: „Střevní bariéra a mikroflóra“

MUDr. Lenka FRANEKOVÁ: „Osteoporóza při celiakii“

 

Přestávka, občerstvení

 

RNDr. Pavlína ČEJKOVÁ, PhD.: „Genetické souvislosti celiakie“

Prof. MUDr. Helena TLASKALOVÁ – HOGENOVÁ, DrSc.: „Možnosti budoucí léčby celiakie“

PhDr. Jiří LOS: „Psychologické souvislosti diagnózy celiakie“

 

Po skončení každého bloku přednášek bude probíhat PANELOVÁ DISKUSE za účasti přednášejících.

Seznam vystavovatelů

Al Namura, spol. s r. o. (Big Shock!); Apotex (ČR), spol. s r. o.; Benkor s. r. o. (koření); Bezgluten foods s. r. o.; Biolab Praha s. r. o. (člen AeskuLab holding a. s.); Emco spol. s r. o.; Extrudo Bečice s. r. o.; Hotovky s. r. o.; Jizerské pekárny spol. s r. o.; Kleis spol. s r. o. (Dr. Schär AG/SPA); Mantler CZ s. r. o., Milan Novák - Nominál; Racio s. r. o.

Program valné hromady:

(určeno pouze pro členy SCČR)

  1. Zpráva o činnosti Sdružení od minulé valné hromady
  2. Roční závěrka hospodaření za rok 2011
  3. Revizní zpráva
  4. Volba členů výboru na další funkční období
  5. Volba členů revizní komise na další funkční období
  6. Plán činnosti na rok 2012
  7. Rozpočet na rok 2012
  8. Různé

Upozorňujeme naše členy, že podle článku VII., odst. 5 Stanov SCČR musí být případné návrhy na doplnění programu valné hromady písemně doručeny na adresu Sdružení celiaků ČR, P.O.Box 20, 252 63 Roztoky nejpozději do 20. května 2012. Pozdější návrhy nemohou být do programu této valné hromady zařazeny.

Pokud se valné hromady nemůžete osobně zúčastnit, využijte možnosti nechat se zastupovat např. rodinným příslušníkem. Toto zastupování je ale třeba doložit úředně ověřenou plnou mocí.

Těšíme se, že se s Vámi po roce opět setkáme.

Dopravní spojení:

METRO: trasa B, stanice Karlovo náměstí, výstup směr Karlovo náměstí, z vestibulu první východ vpravo a dále rovně, kde po cca 300 metrech nemůžete minout vchod do areálu Emauzského opatství.

TRAM č. 3, 4, 10, 16, 18, 24, stanice Moráň, odtud cca 50 metrů rovně. BUS č. 176, výstupní stanice Karlovo náměstí.

 

Vstup do refektáře Emauzského opatství je hlavním vchodem do Emauzského opatství.

 

 

zdroj: www.helpnet.cz, www.celiac.cz

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.