spcch

Již 33 let mohou lidé postižení civilizačními chorobami, dlouhodobě nemocní a senioři v celé České republice využívat nabízené aktivity a služby místních organizací SPCCH, které pracují pod záštitou Centra služeb SPCCH. 

V rámci celé České republiky funguje síť 228 organizací a klubů SPCCH a v současnosti sdružuje 16500 členů. Motivujeme pacienty k aktivní péči o vlastní zdraví, zvyšujeme jejich informovanost a právní povědomí. Zaměřujeme se na motivaci, podporu a vzdělávání osob s chronickým onemocněním. 

Nabízíme celoroční podporu regionálním spolkům, administrativní a metodické vedení spolků, komunitních center, worshopy, kurzy, informační setkání, odborné rehabilitační a rekondiční programy.  Naši členové se účí žít s chronickým civilizačním onemocněním typu:    

  • Kardiovaskulární onemocnění  
  • Diabetes mellitus (cukrovka) 
  • Respirační onemocnění (astma, alergie) 
  • Onkologické onemocnění 
  • Epilepsie 
  • Roztroušená skleróza 
  • Těžké ledvinové  a metabolické choroby 
  • Osteoporóza 
  • Vertebrogenní onemocnění 
  • Tělesné postižení  

Naším cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory, pacienty a  hájit jejich práva a zájmy.

Členové republikového výboru a republikové kontrolní komise
Podívejte se, kdo je v čele našeho výboru a kontrolní komise
Rozchodmeto.cz
Podívejte se na naše stránky rozchodmeto.cz s informacemi o pohybu pro zdraví, chůzi s holemi NW a pochodech pořádaných SPCCH v rámci projektu Rozchodíme CIVILKY 2014 - 2023.
Příspěvky k činnosti organizace
Přečtěte si příspěvky našich členů

Aktuality

Navýšení příspěvku na péči u dospělých osob
09.02.2024
 Příspěvky na péči se mají od července zvednout. Nepůjde o plošné zvýšení, ale různě dle stupňů závislosti. Částky porostou o 11 až 40 procent. Příspěvek je určen postiženým a seniorům na zajištění péče v sociálním zařízení či doma.   ...
čtěte více
Některé novinky v příspěvku VZP 2024
26.01.2024
  Příspěvek na trénink/testování paměti pro seniory Senioři mohou využít zvýšený příspěvek v hodnotě 1 000 Kč na nákup kognitivních pomůcek (doporučených Českou alzheimerovskou společností) pro trénink paměti či testování paměti. Příspěvek pro diabetiky – NOVINKA Novinkou...
čtěte více
Poděkování městu Kladno za finanční podporu naší činnosti
15.01.2024
       Děkujeme městu Kladno za finanční podporu činnosti Komunitního centra Kladno v roce 2023.  Díky těmto prostředkům může Komunitní centrum Kladno rozvíjet činnosti pro zdravotně postižené spoluobčany a seniory.
čtěte více

Fotogalerie

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.