spcch

Centrum služeb a komunitní centra

27.12.2019 | Centrum služeb | autor: Martina Křtěnová zpět

Projekt zajistil možnost administrativně organizačního zabezpečení při koordinaci, metodickém vedení a podpoře pobočných spolků v rámci celorepublikové organizace, komunitních center v oblasti organizačních změn, dotací, postupů řešení záležitostí organizací aj. dle stanov a platné legislativy. SPCCH má 246 regionálních pobočných spolků ve 14 krajích České republiky. Projekt umožnil vedení databáze SPCCH, zápisy pobočných spolků SPCCH do spolkového rejstříku apod. Projekt přispěl také prostřednictvím rozvoje a pravidelné aktualizace webových stránek ke zviditelnění organizace a našich poboček, jejich činností a významu. Centrum. Centrum služeb SPCCH uspořádalo v roce 2019 sedm seminářů v rámci vzdělávání regionálních zástupců organizací SPCCH, čtyři počítačové kurzy.

Děkujeme za podporu projektu Úřadu vlády - Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.