spcch

Přehled bonusů zdravotních pojišťoven v roce 2018

30.01.2018 | Centrum služeb | autor: Marie Říhová zpět

Všeobecná zdravotní pojišťovna 111 – Klub pevného zdraví

http://www.klubpevnehozdravi.cz/dospeli/

Příspěvek na prevenci kardiovaskulárního onemocnění:

Příspěvek na prevenci zhoršení onemocnění diabetes mellitus: 

Příspěvek můžete využít na jednu nebo více aktivit v rámci tohoto programu do celkové výše 500 Kč:

Příspěvek na prevenci poruch duševního zdraví:

Příspěvek na prevenci onkologických onemocnění:

Příspěvek na prevenci infekčních onemocnění očkováním:

Celiakie

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 211 

http://www.zpmvcr.cz/pojistenci/vyhody-pro-pojistence/fond-prevence-2018/

Program pro dospělé

Pojištěnec ve věku 18 let a více může čerpat příspěvek jednou ročně až do max. výše 500 Kč na položky z následujícího výběru:

Příspěvek na zdravotnické prostředky nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

Pojištěnec (jak dítě, tak dospělý), který si zakoupí zdravotnické prostředky nad rámec péče hrazené dle zákona (nikoliv však doplatky) a které souvisí s onemocněním, které vyžaduje dlouhodobou péči, může čerpat jednou ročně příspěvek až do max. výše 500 Kč na položky z následujícího výběru:
 
diabetes mellitus (cukrovka)
onemocnění respiračního systému - zejména asthma bronchiale
onemocnění trávicího a močového systému
onemocnění neurologického systému - zejména roztroušená skleróza a svalová dystrofie
pláštěnka nebo pracovní deska ke kočárku nebo vozíku
 
onemocnění kůže -  nemoc motýlích křídel (Epidermolysis bulóza congenita)
ostatní

Očkování

Pojištěnec, který absolvoval očkování, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, může jednou ročně čerpat příspěvek až do max. výše 500 Kč na položky z následujícího výběru:

Prevence onkologických onemocnění

Pojištěnec, který absolvoval preventivní onkologické vyšetření, může čerpat jednou ročně příspěvek až do max. výše 500 Kč na položky z následujícího výběru:

Program prevence civilizačních onemocnění  

 Pojištěnec ve věku od 18 let může čerpat jednou ročně příspěvek až do max. výše 500 Kč na položky z následujícího výběru:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205

https://www.cpzp.cz/programy/

Očkování

Přispějeme na jakékoliv očkování nehrazené z veřejného pojištění. Přispějeme částkou až 1 000 Kč.

Vyšetření zrakového nervu

Chraňte svůj zrak. Odborné vyšetření odhalí stav zrakových nervů. Přispějeme částkou až 300 Kč.

Prevence rakoviny kůže

Pomůžeme odhalit závažné změny na kůži. Přispějeme částkou až 500 Kč.

Diabetes

Pro usnadnění života s diabetes. Přispějeme částkou až 500 Kč.
ČPZP poskytuje příspěvek na prevenci zhoršení diabetes. Příspěvek je určen na:

Doplňky stravy

Vitaminy pro starší 65 let. Přispějeme částkou až 200 Kč.
ČPZP poskytuje pojištěncům od 65 let příspěvek na nákup doplňků stravy a vitaminů v lékárně. Příspěvek se nevztahuje na volně prodejné přípravky s léčivou látkou na tlumení bolesti, ani na doplatky na léčivé přípravky na předpis. Příspěvek je možno uplatnit např. na: prevenci zhoršení stavu kloubů, paměti, na imunitu apod., nevztahuje se např. přípravky na zmírnění příznaků rýmy, kašle, bolesti hlavy apod.

Laserové operace očí

Abyste viděli jako dříve. Přispějeme částkou až 1 000 Kč
ČPZP poskytuje příspěvek na laserové operace očí - odstranění krátkozrakosti a dalekozrakosti. Příspěvek se nevztahuje na operaci katarakty (implantaci nitrooční čočky).

Prevence osteoporózy

Řídnutí kostí je dané i věkem. Přispějeme částkou až 300 Kč.
ČPZP poskytuje pojištěncům ve věku od 50 let příspěvek na preventivní vyšetření osteoporózy (vyšetření celotělovým denzitometrem). Jedná se o vyšetření realizované na žádost pacienta (tj. bez doporučení praktickým lékařem).

Prevence poruch paměti

I paměť se musí trénovat! Přispějeme částkou až 300 Kč.
ČPZP poskytuje pojištěncům od 60 let příspěvek na preventivní vyšetření poruch paměti/kognitivních funkcí. Jedná se o cílené psychiatrické/psychologické vyšetření dotazníky – MMSE, AKT, MoCA.

Odvykání kouření

Chcete už s kouřením jednou provždy přestat? Přispějeme částkou až 1 000 Kč.
ČPZP poskytuje svým pojištěncům příspěvek na odvykání kouření. 

Prevence rakoviny tlustého střeva

Nepodceňujte varovné příznaky a spěchejte na vyšetření! Přispějeme částkou až 500 Kč.
 
ČPZP poskytuje příspěvek na prevenci rakoviny tlustého střeva. Příspěvek se vztahuje na všechny metody nehrazené z veřejného zdravotního pojištění - např. Septin9 (z veřejného zdravotního pojištění je hrazena prevence rakoviny tlustého střeva – vyšetření Haemocult test od věku 50 až 55 let je z prostředků v.z.p. hrazeno 1x/rok, od 56 let věku 1x za 2 roky).

Pravidelný pohyb

Pro vaši radost z pohybu. Přispějeme částkou 700 Kč.
ČPZP v rámci prevence kardiovaskulárních chorob a obezity poskytuje pojištěncům příspěvek na pravidelnou pohybovou aktivitu ve výši 700 Kč.

Ženy - Prevence rakoviny prsu

Prevence rakoviny prsu je důležitá, pomůžeme s ní. Přispějeme částkou až 500 Kč.
ČPZP poskytuje v rámci preventivních programů pro ženy příspěvek na prevenci rakoviny prsu, a to:

Muži - Erektilní dysfunkce

Léčiva pro váš větší komfort. Přispějeme částkou až 500 Kč.
Příspěvek se týká léků na lékařský předpis s léčivou látkou: Avanafil, Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil.
 

Muži - Prevence rakoviny prostaty

Je vám více než 40 let? Je pravý čas na vyšetření prostaty. Přispějeme částkou až 500 Kč.
Rakovina prostaty – vyšetření PSA
 
ČPZP poskytuje mužům ve věku od 40 let příspěvek na prevenci onemocnění rakovinou prostaty, a to na vyšetření PSA - v případě, kdy není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 207

http://www.benefityozp.cz/
Nutné VITAKONTO a VITAKARTA
Přes 50 benefitů OZP - např. vyšetření prostaty, mamografické vyšetření, očkování proti chřipce, příspěvek na masáž, příspěvky pro onkologicky nemocné. 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 201

https://www.vozp.cz/cs/klient/programy-preventivni-pece/
 

Očkování pro dospělé

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce
Komu a na co: pojištěncům od 18 let věku na kterékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, a to na kteroukoli dávku očkovacího cyklu. Příspěvek nelze poskytnout na doplatek částečně hrazené vakcíny.

Dentální hygiena

Výše příspěvku: max. 400 Kč jednou v roce
Komu a na co: všem pojištěncům na dentální hygienu (ošetření či instruktáž). Příspěvek se nevztahuje na zubní lékařskou prohlídku nebo na jiné než hygienické výkony ani na dentální pomůcky či jiné zboží.

Plavání

Výše příspěvku: max. 400 Kč jednou v roce.
Komu a na co: všem pojištěncům na plavání ve formě:
permanentní vstupenky (vč. dobití čipu či karty). Na jednu permanentní vstupenku lze čerpat pouze jeden příspěvek, a to i v případě, že je přenosná a využívá ji více pojištěnců,
plaveckého kurzu,
kurzu plavání rodičů s dětmi (příspěvek je v tomto případě určen pouze pro dítě).

Cvičení a regenerace

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce.
Komu a na co: všem pojištěncům na pohybové a regenerační aktivity (vč. cvičení rodičů s dětmi – příspěvek je v tomto případě určen pouze pro dítě), jako jsou: organizovaná základní tělesná výchova, základní atletická příprava, jóga, fitness, aerobic, spinning, zumba, bodybuilding, bodyforming, rehabilitační cvičení, pilates, kalanetika, sauna, solná jeskyně, masáže sportovní, rehabilitační nebo vodní, moderní gymnastika, mažoretky, cheerleading, orientální tanec, fit dance, flamenco, pole dance, street dance, dechová cvičení, oxygenoterapie, zábalové koupele, čokoládové nebo bahenní zábaly, core trénink, tabata cvičení a na aktivity obdobného kondičního a preventivního charakteru.

Kloubní výživa pro seniory

Výše příspěvku: max. 300 Kč jednou v roce
Komu a na co: pojištěncům ve věku 65 a více let na výdaje při nákupu doplňků stravy určených výlučně k podpoře zdraví kloubů a jejich správné funkce a k prevenci artrózy (přípravky s kolagenem či glukosamin sulfátem), které byly zakoupeny v lékárně.
Příspěvek není určen na jiné než kloubní doplňky. Nelze jej tedy využít např. na přípravky k prevenci úbytku kostní hmoty (osteoporózy), vitamíny, hořčík apod.

Prevence nádorů střeva

Výše příspěvku: max. 150 Kč jednou v roce
Komu a na co: všem pojištěncům od 40 do 50 let na screeningové vyšetření k prevenci rakoviny tlustého střeva pomocí Haemoccult testu, případně jiného standardizovaného testu (od 50. roku života je již vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění).

Prevence karcinomu prsu

Výše příspěvku: max. 800 Kč jednou za dva roky
Komu a na co: ženám od 30 let do dovršení 40 let věku na sonografické vyšetření prsu a ženám od 40 let do dovršení 45 let věku na mamografické nebo sonografické vyšetření prsu.

Vyšetření kožních znamének

Výše příspěvku: max. 400 Kč jednou za rok
 Komu a na co: všem pojištěncům na dermatoskopické vyšetření kožních znamének.

Odvykání kouření

Výše příspěvku: max. 400 Kč jednou za rok
Komu a na co: pojištěncům od 16 let věku na základě potvrzení vystaveného centrem pro odvykání kouření o léčbě anebo o ukončení léčby.

Revírní bratrská pokladna 213

http://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/balicky-prevence/
 

Očkování

příspěvek do 1.000 Kč na:
úhradu kteréhokoliv preventivního očkování nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění kromě očkování do ciziny a očkování proti rakovině děložního čípku, které je pro stanovenou věkovou kategorii pojištěncům hrazeno z bonusového programu

Zdraví ve svých rukou 

příspěvek do 500 Kč na:

podpora zdraví  1

příspěvek do 1000 Kč na:
nákup potravin určeným pojištěncům s diagnózou celiakie

podpora zdraví  2

příspěvek do 500 Kč na:
ošetření rázovou vlnou jednou ročně
genetickou analýzu vzniku trombózy k zjištění mutace v genech (Leidenská mutace, gen F5, Protrombin, gen F2 nebo Gen MTHFR),
diagnostické vyšetření horní části břicha ultrazvukem provedené odborným lékařem (urolog, gastroentrolog apod.)

podpora zdraví  3

příspěvek do 500 Kč na:

podpora zdraví  4

příspěvek do 500 Kč na:

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209

https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2018/

Balíčky

balíček pro seniory nad 65 let do 300 Kč 
příspěvek na sportovní a pohybové aktivity a prevenci úrazů

Zlepšené služby

ozdravný pobyt v ČR pro aktivní dárce kostní dřeně v průběhu roku 2018
paruka pro ženy po aktivní onkologické léčbě
plastová sádra
moderní léčebné metody
pojištěnci trpící celiakií a fenylketonurií bez omezení
Ž,M do 4 000 Kč
na úhradu nákladů spojených s dietním stravováním; na bezlepkovu dietu a dietu při fenylketonurii;
boj proti kouření 

Prevence závažných onemocnění

Prevence karcinomu prsu
Prevence karcinomu prostaty
Prevence karcinomu tlustého střeva a konečníku
program pro zjišťování nádorů v oblasti dutiny břišní a ledvin
Prevence onemocnění štítné žlázy
Prevence melanomu

Očkování

https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2018/ockovani
 
© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.