spcch

Nová učebnice o ochraně a podpoře zdraví

03.10.2012 | | autor: zpět

 Novou učebnici Ochrana a podpora zdraví vydala 3. lékařská fakulta ve spolupráci s Nadací CINDI. Autorský kolektiv vedli Doc.MUDr. Lumír Komárek, CSc. a Prof. MUDr. Kamil Provazník, Dr.Sc. Oba autoři jsou čestnými členy Národní sítě podpory zdraví.
Zdařilá publikace je určená pro studenty bakalářských i magisterských studijních programů souvisejících s podporou zdraví, pro zdravotnické profesionály všech specializací i pro další zájemce o studium vlivů působících na lidské zdraví, o prevenci nemocí a zdravý životní styl. Publikace je ke stažení zde.

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.