spcch

Ústecká komunitní nadace

05.09.2011 | Krajská organizace Ústí nad Labem | autor: Marie Říhová zpět

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci se společností Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. vyhlašuje výzvu k předkládání projektů do
20. otevřeného grantového kola.

Uzávěrka příjmu žádostí: 26. září 2011

Zaměření: Ve výběrovém řízení se lze ucházet o získání nadačního příspěvku na podporu veřejně prospěšných projektů realizovaných v oblasti euroregionu Labe, respektive na území bývalých okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

Více informací naleznete na www.helpnet.cz

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.