spcch

Tísňová péče Areíon

08.07.2011 | | autor: Marie Říhová zpět

Tísňová péče AREÍON je komplexní sociální služba, jejímž hlavním cílem je snížit zdravotní a sociální rizika starších osob a zdravotně postižených lidí. Za hlavní přínos této služby je třeba vidět zejména to, že pomáhá zdravotně postiženým lidem a seniorům ve vysokém věku prožít svůj život důstojně, podle jejich přání a v jejich vlastním přirozeném prostředí – doma.

Služba je určena:

Seniorům

Osobám se zdravotním postižením 

 

Tísňová péče AREÍON zahrnuje tyto činnosti:

Poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při:

• nenadálé situaci (zranění, pád apod.)

• náhlé krizové situaci (náhlé zhoršení zdravotního stavu apod.)

• mimořádné situaci (přepadení nebo ohrožení jinou osobou)

• sociální poradenství • sociálně terapeutické činnosti

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání

osobních záležitostí

 

Službu poskytuje:

ŽIVOT 90, Karolíny Světlé 18, Praha 1

Tel: 222 333 546

E-mail: ivana.cerna@zivot90.cz

 

Více informací naleznete na stránkách:

 

www.zivot90.cz

 

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.