spcch

Mikrobusy na zavolání s asistencí

01.07.2011 | | autor: Marie Říhová zpět

V současné době je v Praze provozována doprava zdravotně postižených osob mikrobusy na zavolání s velmi kladnou odezvou, o čemž svědčí její rostoucí využívání. Vyhodnocení potvrdilo, že podobný druh služby v Praze dosud chyběl, současně se však také ukazuje, že je potřebné ji jednak posílit, a jednak řešit velmi rozdílné potřeby uživatelů, zejména těch s vyšším stupněm postižení. V těchto případech je totiž zájemcům o přepravu nezbytné poskytnout pomoc jak před vlastní přepravou, tak i bezprostředně po jejím ukončení.

Z uvedených důvodů bylo organizací ROPID ve spolupráci s hlavním městem Prahou a Národní radou zdravotně postižených vyhlášeno výběrové řízení na službu zajišťující přepravu občanů se zdravotním postižením s možností pomoci před zahájením a po ukončení přepravy. Tato nová služba funguje od 1.7.2010 a doplňuje tak stávající systém mikrobusů na zavolání, který je podpořen speciálními linkami pro zdravotně postižené (I1 – I3). Služba je určena pouze pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P.

Asistence je u této služby poskytována cestujícímu na vyžádání a rozumí se jí pomoc nezbytná pro využití nabídky přepravy. Pomoc je poskytována v případě potřeby již z místnosti výchozího objektu, až do vozidla a z vozidla do místnosti v cílovém objektu. Pomoc zahrnuje např. přesuny z lůžka na vozík a zpět, pohyb a přesun s vozíkem k vozidlu, pomoc při oblékání a svlékání, při nastupování a vystupování, pomoc při manipulaci se speciálními dýchacími přístroji a u cestujících se 3. a 4. stupněm zdravotního postižení i pomoc při jejich toaletních a hygienických potřebách.

Provoz je zajištěn 5 mikrobusy se speciální úpravou pro přepravu vozíků pro invalidy se zvedací plošinou, z toho 2 mikrobusy budou provozovány nepřetržitě. „Služba je zpoplatněna ve výši jednotlivého jízdného tarifu PID, tzn. 26 Kč za jednu jízdu po Praze. Přepravu si je možné objednat i na území obcí přiléhajících k hl. m. Praze, které se nacházejí v 1. vnějším tarifním pásmu PID, tedy například města Říčany, Černošice, Hostivice nebo Roztoky,“ popisuje Pavel Procházka, pověřený řízením organizace ROPID. Při cestě z těchto obcí do Prahy zaplatí klient 32 Kč, při cestě pouze po území těchto obcí je cena shodná jako v Praze, tedy 26 Kč. Děti od 10 do 15 let platí poloviční jízdné.

Přepravu je možné si objednat na telefonu 602 267 040, e-mailem autodoprava.popelar@centrum.cz nebo na webové adrese www.handicap-transport.cz, přičemž je nutné nahlásit přesné údaje o požadované cestě a zdali je potřeba pomoc asistenta. „Při samotné cestě můžeme zapůjčit také různé kompenzační pomůcky k přepravě, např. autosedačku pro dítě, berle, ortopedický vozík nebo schodolez,“ dodává Jan Popelář, zástupce provozovatele nové služby.

Zdroj: Helpnet.cz (Informační portál pro osoby se specifickými potřebami)

 

 

© SPCCH Všechna práva vyhrazena.Webdesign by Proxima design.